ONTSTAAN

AKV De Tsjoepeneizen

HOE HET ALLEMAAL BEGON ....

 

 

Ergens half 1997 besliste een groep vrienden - de stichtende leden dus - in café Den Beiaard om een 'carnavalgroepke' op te richten. Na wat gepraat werden de Tsjoepeneizen geboren !

 

Er werd dus voor het eerst deelgenomen aan de Aalsterse stoet in 1998 als officiële AKV bij de kleine groepen.

 

Thema was toen 'De wacht van de Maght'. Naar analogie van de zogenaamde Beefeaters, die verantwoordelijk zijn voor de bewaking van de Britse kroonjuwelen, was Tsjoep toen verantwoordelijk voor de wacht van het Oilsjters kroonjuweel, Annie De Maght, onze toenmalige Aalsterse burgermeester. Enkele foto's van toen :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groep evolueerde naar topgroep binnen de kleine groepen tot en met 2006, waarna er besloten werd een pauze in te lassen om te bezinnen. Er werd dus even niet deelgenomen aan de stoet in 2007 en 2008.

 

Sinds 2009 zijn de Tsjoepeneizen er terug bij, nog steeds met een aantal stichtende leden aangevuld met een aantal nieuwe leden.

 

De Tsjoepeneizen behaalden al een aantal keren een top-10 notering in de stoet, waarbij plezier en vriendschap primeert.